Köpa Mental hälsa / Epilepsi i Sverige

Köpe Abilify

Abilify
Abilify används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar som bipolär sjukdom, schizofreni, Tourettes sjukdom och irritabilitet i samband med autistisk störning. Abilify kan också användas i kombination med andra läkemedel för att behandla depression. Abilify är känd som en antipsykotisk läkemedels atypisk typ. Abilify fungerar genom att bidra till att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier i hjärnens neurotransmittorer.
läs mer...

Köpe Amantadine

Amantadine
Amantadin används för att förhindra eller behandla en viss typ av influensa (influensa A). Om du har blivit infekterad med influensa kan Amantadine hjälpa till att göra dina symtom mindre allvarliga och förkorta tiden det tar dig att bli bättre.
läs mer...

Köpe Aricept

Aricept
Aricept används för att behandla förvirring (demens) i samband med Alzheimers sjukdom. Aricept är ett enzym blockerare som fungerar genom att återställa balansen mellan naturliga substanser (neurotransmittorer) i hjärnan.
läs mer...

Köpe Artane

Artane
Artane används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom eller ofrivilliga rörelser på grund av biverkningar av vissa psykiatriska läkemedel. Artane tillhör en klass av läkemedel som kallas antikolinergika som fungerar genom att blockera en viss naturlig substans.
läs mer...

Köpe Clozapine

Clozapine
Clozapin används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (schizofreni, schizoaffektiv sjukdomar). Clozapin är en psykiatrisk medicin (anti-psykotisk typ) som fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan vissa naturliga substanser (neurotransmittorer) i hjärnan.
läs mer...

Köpe Compazine

Compazine
Compazine är ett antipsykotiskt medel för fenotiazinklassen. Copmazine ordineras huvudsakligen för behandling av svår illamående och kräkningar. Compazine kan också användas vid kortvarig behandling av ångest och vid behandling av schizofreni.
läs mer...

Köpe Depakote

Depakote
Depakote används för att behandla anfallsproblem, vissa psykiatriska tillstånd (manisk fas av bipolär sjukdom) och för att förebygga migrän huvudvärk. Depakote fungerar genom att återställa balansen mellan vissa naturliga substanser (neurotransmittorer) i hjärnan.
läs mer...

Köpe Dilantin

Dilantin
Dilantin används för att förebygga och kontrollera anfall (kallas även ett antikonvulsivt eller antiepileptiskt läkemedel). Dilantin fungerar genom att minska spridningen av anfallsaktivitet i hjärnan.
läs mer...

Köpe Exelon

Exelon
Exelon används för att behandla förvirring i samband med Alzheimers sjukdom och för Parkinsons sjukdom. Exelon botar inte någon av dessa sjukdomar, men det kan förbättra minnet, medvetenheten och förmågan att utföra dagliga funktioner. Exelon arbetar genom att återställa balansen av naturliga ämnen i hjärnan.
läs mer...

Köpe Galantamine

Galantamine
Galantamin används för att behandla mild till måttlig förvirring i samband med Alzheimers sjukdom. Galantamin botar inte Alzheimers sjukdom, men det kan förbättra minnet, medvetenheten och förmågan att utföra dagliga funktioner. Galantamin fungerar genom att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen i hjärnan.
läs mer...

Köpe Geodon

Geodon
Geodon används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (schizofreni, bipolär sjukdom). Geodon kan minska hallucinationer och hjälpa dig att tänka tydligare och positivt om dig själv, känna dig mindre upprörd och ta en mer aktiv del i vardagen.
läs mer...

Köpe Invega

Invega
Invega används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (som schizofreni, schizoaffektiv sjukdom). Invega kan minska hallucinationer och hjälpa dig att tänka tydligare och positivt om dig själv, känna dig mindre upprörd och ta en mer aktiv del i vardagen.
läs mer...

Köpe Keppra

Keppra
Keppra används tillsammans med andra läkemedel för att behandla anfall (epilepsi). Keppra tillhör en klass av läkemedel som kallas antikonvulsiva medel. Keppra kan minska antalet anfall du har.
läs mer...

Köpe Lamictal

Lamictal
Lamictal används ensam eller med andra läkemedel för att förebygga och kontrollera anfall. Lamictal kan också användas för att förhindra extrema humörsvängningar av bipolär sjukdom hos vuxna.
läs mer...

Köpe Loxitane

Loxitane
Loxitan används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (som schizofreni). Loxitan hjälper dig att tänka tydligare, känna sig mindre nervös och delta i vardagen. Loxitan kan minska aggression och lust att skada dig själv / andra.
läs mer...

Köpe Mellaril

Mellaril
Mellaril används för att behandla vissa psykiska störningar (t.ex. schizofreni). Mellaril hjälper dig att tänka tydligare, känna sig mindre nervös och delta i vardagen. Mellaril tillhör en klass av läkemedel som kallas fenotiaziner.
läs mer...

Köpe Mirapex

Mirapex
Mirapex används ensam eller med andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom. Mirapex kan förbättra din förmåga att röra sig och minska skakhet (tremor), stelhet, saktrad rörelse och ostadighet. Mirapex kan också minska antalet episoder av att inte kunna flytta.
läs mer...

Köpe Namenda

Namenda
Namenda används för att behandla måttlig till svår förvirring i samband med Alzheimers sjukdom. Namenda botar inte Alzheimers sjukdom, men det kan förbättra minnet, medvetenheten och förmågan att utföra dagliga funktioner. Namenda arbetar genom att blockera verkan av ett visst naturligt ämne i hjärnan som antas vara kopplat till symtom på Alzheimers sjukdom.
läs mer...

Köpa Neurontin

Neurontin
Neurontin används tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och kontrollera anfall. Neurontin används också för att lindra nervsmärta efter bältros (en smärtsam utslag på grund av herpes zosterinfektion) hos vuxna. Neurontin är känt som ett antikonvulsivt eller antiepileptiskt läkemedel.
läs mer...

Köpe Nootropil

Nootropil
Nootropil är ett nootropiskt läkemedel. Nootropil kan användas vid behandling av olika kognitiva störningar, inklusive post-strokeafasi, epilepsi, kognitiv minskning efter hjärt- och hjärnkirurgi, demens och myoklonus.
läs mer...

Köpe Parlodel

Parlodel
Parlodel används ensam eller med andra läkemedel (som levodopa) för att behandla Parkinsons sjukdom. Parlodel kan förbättra din förmåga att röra sig och kan minska skakhet (tremor), styvhet, saktrad rörelse och ostadighet. Parlodel kan också minska antalet episoder av att inte kunna flytta.
läs mer...

Köpe Pimozide

Pimozide
Pimozid används för att minska okontrollerade rörelser (motoriska tics) eller utbrott av ord / ljud (vokal tics) som orsakas av Tourettes syndrom. Pimozid är ett läkemedel som fungerar genom att minska aktiviteten hos en naturlig substans (dopamin) i hjärnan.
läs mer...

Köpe Requip

Requip
Requip används ensam eller med andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom. Requip kan förbättra din förmåga att flytta och minska skakhet (tremor), styvhet, saktrad rörelse och ostadighet. Requip kan också minska antalet episoder av att inte kunna flytta.
läs mer...

Köpe Risperdal

Risperdal
Risperdal används för att behandla vissa psykiska / humörsjukdomar (som schizofreni, bipolär sjukdom, irritabilitet i samband med autistisk störning). Risperdal kan hjälpa dig att tänka tydligt och delta i vardagen.
läs mer...

Köpe Selegiline

Selegiline
Selegilin används för att behandla rörelsestörningar orsakade av Parkinsons sjukdom. Selegilin kan förbättra ditt rörelseområde och förmåga att gå, klä och träna. Selegilin används vanligtvis i kombination med andra läkemedel.
läs mer...

Köpe Seroquel

Seroquel
Seroquel används för att behandla vissa psykiska / humörförhållanden. Seroquel är känt som ett anti-psykotiskt läkemedel (atypisk typ). Seroquel fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen i hjärnan.
läs mer...

Köpe Sinemet

Sinemet
Sinemet används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom eller Parkinsons-liknande symtom Sinemet förändras i dopamin i hjärnan, vilket hjälper till att styra rörelsen. Sinemet förhindrar nedbrytning av Sinemet i blodet, så mer Sinemet kan komma in i hjärnan. Sinemet kan också minska vissa av Sinemets biverkningar som illamående och kräkningar.
läs mer...

Köpe Solian

Solian
Solian tillhör en klass av läkemedel som kallas andra generationens antipsykotika. Solian har antipsykotiska och antidepressiva egenskaper. Solian används huvudsakligen för behandling av schizofreni.
läs mer...

Köpe Strattera

Strattera
Strattera används för att behandla hyperaktivitetsstörningar hos uppmärksamhetsunderskott som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Strattera kan hjälpa till att öka förmågan att uppmärksamma, koncentrera, vara fokuserad och sluta fidgeting. Det är tänkt att arbeta genom att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen i hjärnan.
läs mer...

Köpe Tegretol

Tegretol
Tegretol används för att förebygga och kontrollera anfall. Tegretol är känt som ett antikonvulsivt eller anti-epileptiskt läkemedel. Tegretol används också för att lindra vissa typer av nervvärk (som trigeminaltururalgi). Tegretol arbetar genom att minska spridningen av krampaktivitet i hjärnan och återställa det normala balansen av nervaktivitet.
läs mer...

Köpe Trileptal

Trileptal
Trileptal används ensam eller med andra läkemedel för att behandla anfallsproblem (epilepsi). Trileptal kan också användas för att behandla vissa typer av nervvärk (som trigeminal neuralgi).
läs mer...

Köpe Trivastal

Trivastal
Trivastal är ett antiparkinsoniskt medel. Trivastal används vid behandling av: Parkinsons sjukdom, kognitiva underskott hos äldre, retinala ischemiska manifestationer. Trivastal kan också användas vid behandling av andra tillstånd.
läs mer...

Köpe Zyprexa

Zyprexa
Zyprexa används för att behandla vissa psykiska / humörförhållanden. Zyprexa kan också användas i kombination med andra läkemedel för att behandla depression. Zyprexa kan bidra till att minska hallucinationer och hjälpa dig att tänka tydligare och positivt om dig själv, känna dig mindre upprörd och ta en mer aktiv del i vardagen.
läs mer...
©2019: Köp Mental hälsa / Epilepsi utan läkares recept på nätet - Sverige Apotek - Sverige Apotek