Köpa Ögonvård i Sverige

Köpe Acular

Acular
Acular används för att lindra ögonvärk, brinna och sticka efter en viss typ av korrigerande ögonkirurgi (hornhinneskiktskirurgi). Acular hör till en klass av läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Akulära arbeten genom att blockera vissa naturliga ämnen i kroppen för att minska smärta och svullnad.
läs mer...

Köpe Alphagan

Alphagan
Alphagan används för att behandla öppenvinkelglaukom eller högt vätsketryck i ögat. Att sänka högt vätsketryck i ögat minskar risken för synförlust, nervskada eller blindhet. Alphagan sänker trycket genom att tillåta bättre vätskedränering från ögat och även genom att minska mängden vätska som bildas i ögat.
läs mer...

Köpa Betagan Eye Drops

Betagan Eye Drops
Betagan Oftalmisk lösning används för att behandla högt ögontryck eller kronisk öppenvinkelglaukom. Betagan är i en klass av läkemedel som kallas betablockerare.
läs mer...

Köpe Combigan

Combigan
Combigan används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom eller andra ögonsjukdomar. Att sänka högt tryck i ögat hjälper till att förhindra blindhet. Combigan används när 1 läkemedel inte styr trycket inuti ögat.
läs mer...

Köpa Cyclosporine Eye Drops

Cyclosporine Eye Drops
Ciklosporin används för att förhindra organsavstötning hos personer som har fått lever, njure eller hjärttransplantation. Cyklosporin brukar tas tillsammans med andra mediciner för att ditt nya organ ska fungera normalt. Cyclosporin tillhör en klass av läkemedel som kallas immunosuppressiva medel. Cyclosporine Eye Drops fungerar genom att försämra immunsystemet för att hjälpa din kropp att acceptera det nya organet som om det var ditt eget.
läs mer...

Köpa Flurbiprofen Eye Drops

Flurbiprofen Eye Drops
Flurbiprofen Eye Drops används för att minska smärta, svullnad och ledstyvhet från artrit. Flurbiprofen Eye Drops är känt som ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel. Flurbiprofen Eye Drops kan också användas för att behandla artrit av ryggraden eller giktattackerna.
läs mer...

Köpe FML

FML
FML används för att behandla vissa ögonförhållanden på grund av inflammation eller skada. FML fungerar genom att lindra symtom som svullnad, rodnad och klåda. FML hör till en klass av läkemedel som kallas kortikosteroider.
läs mer...

Köpe Lumigan

Lumigan
Lumigan används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom (öppen vinkel typ) eller andra ögonsjukdomar. Att sänka högt tryck i ögat kan hjälpa till att förhindra blindhet. Lumigan arbetar genom att reglera flödet av vätska i ögat för att upprätthålla ett normalt tryck.
läs mer...

Köpa Ophthacare Eye Drops

Ophthacare Eye Drops
Ophthacare Eye Drops är en himalaya örtteformulering som används för att lindra inflammatoriska och allergiska ögonsjukdomar.
läs mer...

Köpe Patanol

Patanol
Patanol är en antihistamin som används för att behandla klåda och rodnad i ögonen på grund av allergier. Applicera Patanol i det eller de drabbade ögonen, vanligtvis en eller två gånger om dagen, enligt din läkares anvisning, beroende på vilken typ av ögondroppar du är ordinerad.
läs mer...

Köpa Travoprost Ophthalmic Solution

Travoprost Ophthalmic Solution
Travoprost Oftalmisk lösning används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom (öppen vinkel typ) eller andra ögonsjukdomar. Travoprost Oftalmisk lösning fungerar genom att reglera flödet av vätska i ögat för att upprätthålla ett normalt tryck.
läs mer...

Köpe Xalatan

Xalatan
Xalatan används för att behandla högt tryck i ögat på grund av glaukom (öppen vinkel typ) eller andra ögonsjukdomar (t.ex. ögonhögt blodtryck). Xalatan liknar en naturlig kemikalie i kroppen (prostaglandin) och fungerar genom att reglera flödet av vätska i ögat vilket resulterar i lägre tryck.
läs mer...

Köpe Zaditor

Zaditor
Zaditor används för att förebygga och behandla klåda i ögonen som orsakas av allergier. Zaditor är en antihistamin för ögat som behandlar allergiska symptom genom att blockera en viss naturlig substans. Zaditor är också en mastcellsstabilisator som förhindrar allergiska reaktioner genom att minska frisättningen av naturliga ämnen som orsakar en allergisk reaktion.
läs mer...
©2019: Köp Ögonvård utan läkares recept på nätet - Sverige Apotek - Sverige Apotek