Köpa Cancer i Sverige

Köpe Arimidex

Arimidex
Arimidex används för att behandla bröst Arimidex hos kvinnor som har gått igenom "livets förändring" (klimakteriet). Arimidex fungerar genom att sänka östrogenhormonnivåerna för att hjälpa till att minska tumörerna och sakta sin tillväxt.
läs mer...

Köpe Capecitabine

Capecitabine
Capecitabin används för att behandla bröst-, kolon- eller rektalcancer. Capecitabin fungerar genom att sakta eller stoppa tillväxten av cancerceller.
läs mer...

Köpe Casodex

Casodex
Casodex används för att behandla prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen. Casodex används i kombination med hormonbehandling. Casodex arbetar genom att blockera verkan av manliga hormoner i prostata, vilket saktar tillväxten av tumörerna.
läs mer...

Köpe Cytoxan

Cytoxan
Cytoxan används för att behandla olika typer av cancer. Det är ett kemoterapi läkemedel som fungerar genom att sakta eller stoppa celltillväxten. Cytoxan fungerar också genom att minska immunförsvarets respons på olika sjukdomar.
läs mer...

Köpe Etoposide

Etoposide
Etoposid används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla vissa former av lungcancer. Etoposid verkar genom att bromsa tillväxten av cancerceller.
läs mer...

Köpe Femara

Femara
Femara används för att behandla vissa typer av bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. Femara används också för att förhindra att cancer återvänder. Femara minskar mängden östrogen som kroppen gör och hjälper till att sakta eller vända tillväxten av dessa bröstcancer.
läs mer...

Köpe Gleevec

Gleevec
Gleevec används för att behandla vissa typer av cancer (såsom akut lymfoblastisk leukemi, kronisk myeloid leukemi, gastrointestinala stromala tumörer och myelodysplastiska / myeloproliferativa sjukdomar). Det är ett kemoterapi läkemedel som fungerar genom att sakta eller stoppa tillväxten av cancerceller.
läs mer...

Köpe Hydrea

Hydrea
Hydrea används för personer med sicklecellanemi för att minska antalet smärtsamma kriser som orsakas av sjukdomen och för att minska behovet av blodtransfusioner. Hydrea används också för att behandla flera typer av cancer (såsom kronisk myelogen leukemi, plavocellkarcinom).
läs mer...

Köpe Iressa

Iressa
Iressa används för att behandla lung-Iressa. Iressa arbetar genom att sakta ner eller stoppa tillväxten av Iressa-celler. Iressa blockerar ett visst protein (ett enzym som kallas tyrosinkinas).
läs mer...

Köpe Kytril

Kytril
Kytril används för att förhindra illamående och kräkningar på grund av cancerbehandling (kemoterapi) och strålbehandling. Kytril fungerar genom att blockera en av kroppens kemikalier (serotonin) som orsakar kräkningar.
läs mer...

Köpe Lenalid

Lenalid
Lenalid används vid behandling av multipelt myelom, anemi hos patienter med myelodysplastiskt syndrom och mantelcelllymfom. Lenalid verkar genom att främja immunsvar för att hjälpa till med långsam tumörtillväxt.
läs mer...

Köpe Methotrexate

Methotrexate
Metotrexat används för att behandla vissa typer av cancer eller för att kontrollera svår psoriasis eller reumatoid artrit som inte har svarat på andra behandlingar. Metotrexat kan också användas för att bekämpa juvenil reumatoid artrit. Metotrexat tillhör en klass av läkemedel som kallas antimetaboliter. Metotrexat fungerar genom att sakta eller stoppa tillväxten av cancerceller och undertrycka immunsystemet.
läs mer...

Köpe Nolvadex

Nolvadex
Nolvadex används för att behandla bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen (metastatisk bröstcancer), för att behandla bröstcancer hos vissa patienter efter operation och strålbehandling och för att minska risken för bröstcancer hos högriskpatienter.
läs mer...

Köpe Soranib

Soranib
Soranib är en multikinashämmare som används för behandling av cancer. Soranib används för att behandla levercancer, njurecancer och sköldkörtelcancer.
läs mer...

Köpe Xtane

Xtane
Xtane används för att behandla vissa typer av bröstcancer (såsom hormonreceptor-positiv bröstcancer) hos kvinnor efter klimakteriet. Xtane används också för att förhindra att cancer återvänder. Xtane minskar mängden östrogen som kroppen gör och hjälper till att sakta eller vända tillväxten av dessa bröstcancer.
läs mer...

Köpe Zometa

Zometa
Zometa används för att behandla högt blodkalciumnivåer (hyperkalcemi) som kan uppstå med cancer. Zometa används också med cancerkemoterapi för att behandla benproblem som kan uppstå med multipelt myelom och andra typer av cancer (som bröst, lung) som har spridit sig mot benen. Zometa tillhör en klass av läkemedel som kallas bisfosfonater.
läs mer...
©2019: Köp Cancer utan läkares recept på nätet - Sverige Apotek - Sverige Apotek