Köpa Antiallergisk / Astma i Sverige

Köpa Advair

Advair
Advair används för att kontrollera och förebygga symtom som wheezing och andfåddhet orsakad av astma eller pågående lungsjukdomar. Advair fungerar genom att minska irritationen och svullnaden i luftvägarna. Advair arbetar genom att öppna luftvägarna i lungorna för att underlätta andningen.
läs mer...

Köpa Allegra

Allegra
Allegra är en antihistamin som används för att lindra allergysymtom som vattna ögon, rinnande näsa, klåda i ögonen / näsan, nysning, nässelfeber och klåda. Allegra fungerar genom att blockera en viss naturlig substans som din kropp gör under en allergisk reaktion.
läs mer...

Köpe Astelin

Astelin
Astelin används för att lindra nasala symtom som rinnande / klåda / täppt näsa, nysning och post-nasal dropp orsakad av allergier eller andra tillstånd. Astelin tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Astelin fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer som är ansvariga för nässsymtom.
läs mer...

Köpe Benadryl

Benadryl
Benadryl är en antihistamin som används för att lindra symtom på allergi, hönsfeber och förkylning. Dessa symtom inkluderar utslag, klåda, vattna ögon, kliande ögon / näsa / hals, hosta, rinnande näsa och nysning. Det används också för att förebygga och behandla illamående, kräkningar och yrsel orsakad av rörelsesjuka. Benadryl kan också användas för att hjälpa dig att slappna av och somna.
läs mer...

Köpa Clarinex

Clarinex
Clarinex är en antihistamin som används för att lindra allergiska symptom som vattna ögon, rinnande näsa, klåda i ögonen / näsan, nysning, nässelfeber och klåda. Clarinex fungerar genom att blockera en viss naturlig substans som din kropp gör under en allergisk reaktion.
läs mer...

Köpa Claritin

Claritin
Claritin är en antihistamin som behandlar symtom som klåda, rinnande näsa, vattna ögon och nysning från "höfeber" och andra allergier. Claritin används också för att lindra klåda från nässlor.
läs mer...

Köpe Combivent

Combivent
Combivent är ett kombinationspreparat innehållande ipratropiumbromid och salbutamolsulfat, bronkodilatorer som används vid hantering av kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) och astma.
läs mer...

Köpe Flonase

Flonase
Flonase används för att lindra allergiska och icke-allergiska nässsymtom i säsong och året runt, såsom täppt / rinnande näsa, klåda och nysningar. Flonase kan också hjälpa till att lindra allergiska ögonsymtom som kliande, vattna ögon. Flonas hör till en klass av läkemedel som kallas kortikosteroider. Flonase arbetar i näsan för att blockera effekterna av ämnen som orsakar allergier och för att minska svullnad.
läs mer...

Köpe Haridra

Haridra
Haridra (Curcuma longa) är en naturlig himalaya produkt. Det är ett rent örtekstrakt i kapselform.
läs mer...

Köpe Koflet

Koflet
Koflet är en formulering av himalaya-örter med anti-inflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. Det används för behandling av hosta.
läs mer...

Köpe Medrol

Medrol
Medrol används för att behandla tillstånd som artrit, blodproblem, allvarliga allergiska reaktioner, vissa cancerformer, ögonförhållanden, hud / njure / tarm / lungsjukdomar och immunförsvar. Medrol minskar immunförsvarets respons på olika sjukdomar för att minska symtom som svullnad, smärta och allergiska reaktioner. Medrol är ett kortikosteroidhormon.
läs mer...

Köpe Nasonex

Nasonex
Nasonex används för att förebygga och behandla säsongs- och året-runt allergysymtom. Nasonex används också för att behandla vissa tillväxter i näsan. Nasonex tillhör en klass av läkemedel som kallas kortikosteroider. Nasonex verkar genom att minska svullnad (inflammation) i näspassagen.
läs mer...

Köpe Periactin

Periactin
Periactin är en antihistamin som används för att lindra allergysymtom som vattna ögon, rinnande näsa, klåda i ögonen / näsan, nysning, nässelfeber och klåda. Periactin fungerar genom att blockera en viss naturlig substans som din kropp gör under en allergisk reaktion. Periactin blockerar också en annan naturlig substans i din kropp.
läs mer...

Köpe Phenergan

Phenergan
Phenergan används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar relaterade till vissa tillstånd. Phenergan används också för att behandla allergysymtom som utslag, klåda och rinnande näsa. Fenergan kan användas för att hjälpa dig att känna dig sömnig / avslappnad före och efter operationen eller för att hjälpa vissa narkotiska smärtstillande medel fungera bättre. Fenergan kan också användas under en kort tid för att behandla en rinnande näsa på grund av förkylning.
läs mer...

Köpa Prednisone

Prednisone
Prednison används för att behandla tillstånd som artrit, blodproblem, andningssvårigheter, allvarliga allergier, hudsjukdomar, cancer, ögonproblem och immunförsvar. Prednison tillhör en klass av läkemedel som kallas kortikosteroider. Prednison minskar immunförsvarets respons på olika sjukdomar för att minska symtom som svullnad och allergiska reaktioner.
läs mer...

Köpe Pulmicort

Pulmicort
Pulmicort är en kortikosteroidmedicin. Pulmicortinhalatorn används för underhållsbehandling av bronchial astma.
läs mer...

Köpe Relent

Relent
Relent är en antihistamin som används för att lindra allergysymtom som vattna ögon, rinnande näsa, klåda i ögonen / näsan, nysning, nässelfeber och klåda. Relent fungerar genom att blockera en viss naturlig substans som din kropp gör under en allergisk reaktion.
läs mer...

Köpe Rhinocort

Rhinocort
Rhinocort används för att behandla vissa tarmförhållanden. Medan Rhinocort inte botar dessa tillstånd kan det minska symtom som smärta och diarré. Rhinocort är ett antiinflammatoriskt läkemedelskortikosteroidhormon. Rhinocort fungerar genom att minska kroppens naturliga försvar.
läs mer...

Köpa Singulair

Singulair
Singulair används regelbundet för att förhindra wheezing och andfåddhet som orsakas av astma och minska antalet astmaattacker. Singulair används också före träning för att förhindra andningsproblem under träning. Singulair kan hjälpa till att minska antalet gånger du behöver använda din räddningsinhalator. Singulair används också för att lindra symtom på hönsfeber och allergisk rinit.
läs mer...

Köpe Spiriva

Spiriva
Spiriva används för att behandla lungsjukdomar som astma och KOL. Spiriva måste användas regelbundet för att förhindra wheezing och andfåddhet. Spiriva fungerar genom att koppla av musklerna runt luftvägar så att de öppnar sig och du kan andas lättare. Spiriva tillhör en klass av läkemedel som kallas antikolinergika. Kontroll av symptom på andningssvårigheter kan minska tiden förlorad från arbete eller skola.
läs mer...

Köpe Symbicort

Symbicort
Symbicort används för att kontrollera och förebygga symptom som orsakas av astma eller pågående lungsjukdomar. Symbicort tillhör en klass av läkemedel som kallas kortikosteroider. Symbicort fungerar genom att minska irritationen och svullnaden i luftvägarna. Symbicort tillhör klassen läkemedel som kallas långverkande betaagonister. Symbicort fungerar genom att öppna luftvägarna i lungorna för att underlätta andningen.
läs mer...

Köpe Theophylline

Theophylline
Theofyllin används för att behandla lungsjukdomar som astma och KOL. Theofyllin måste användas regelbundet för att förhindra wheezing och andfåddhet. Theofyllin tillhör en klass av läkemedel som kallas xantiner. Theofyllin arbetar i luftvägarna genom att koppla av muskler, öppna andningspassager och minska lungornas reaktion på irriterande ämnen.
läs mer...

Köpe Vasaka

Vasaka
Vasaka (Adhatoda zeylanica) är en himalaya naturlig produkt. Det är ett rent örtekstrakt i kapselform.
läs mer...

Köpe Ventolin

Ventolin
Ventolin är en bronkodilator som används för att behandla eller förebygga andningssvårigheter hos patienter som har astma eller vissa andra luftvägssjukdomar. Ventolininhalatorn kallas en reliever-puffer, eftersom det ger snabb lindring från plötsliga astmaattacker.
läs mer...

Köpe Xopenex

Xopenex
Xopenex används för att förebygga och behandla andning och andfåddhet som orsakas av andningssvårigheter. Xopenex är ett snabbt lindringsmedel. Xopenex tillhör en klass av läkemedel som kallas bronkodilatatorer. Xopenex arbetar i luftvägarna genom att öppna andningspassager och avkopplande muskler.
läs mer...

Köpe Xyzal

Xyzal
Xyzal är en antihistamin som används för att lindra allergiska symptom som vattna ögon, rinnande näsa, klåda i ögon / näsa, nysning, nässelfeber och klåda. Xyzal fungerar genom att blockera en viss naturlig substans som din kropp gör under en allergisk reaktion.
läs mer...

Köpa Zyrtec

Zyrtec
Zyrtec är en antihistamin som används för att lindra allergysymtom som vattna ögon, rinnande näsa, klåda i ögon / näsa, nysning, nässelfeber och klåda. Zyrtec fungerar genom att blockera en viss naturlig substans som din kropp gör under en allergisk reaktion.
läs mer...
©2019: Köp Antiallergisk / Astma utan läkares recept på nätet - Sverige Apotek - Sverige Apotek